office@hayatgroup.az

(+99412) 310-04-41

(+99450) 262-82-87

Layihə Haqqında

Baş səhifə - Layihə Haqqında

Griboviçi poliqonunun bərpası (Mərhələ 1) Lvov, Ukrayna

Bu,layihə Lvov şəhərinin köhnə tullantı zibilxanasının AB standartlarına uyğun şəkildə bərpası və şəhərin yaşıl sahələrinin təbiət üçün zərərsiz hala gətirilməsi çox vacib və ekoloji cəhətdən təmiz bir layihədir. Layihə sahəsi 35 hektardır. 1-ci mərhələ çərçivəsində : Tullantı kütləsinin əmələ gəlməsi, müəyyən yamaclarda və silsilələrdə təhlükəsizlik və sabitliyin təmin edilməsi, müəyyən ərazilərdə qoruyucu bəndlərin yaradılması, Tullantı kütləsi üzərində müxtəlif izolyasiya təbəqələri yaradaraq yağış suyunun tullantı kütləsinə daxil olmasının qarşısını almaq, Qazlar tullantı kimi toplanaraq, qaz boruları açılaraq və boru kəməri sistemləri çəkilərək bu qazlar enerji istehsalı müəssisəsinə köçürüləcəkdir. Yaranan bütün tullantı sularının toplanması və mövcud təmizləyici qurğularla birləşdirilməsi, Yağış suyunu çuxurlar düzəldərək çirklənmədən sahədən çıxarmaq, mövcud kanalizasiya təmizləyici qurğusundakı zibillikdən əvvəl kanalizasiya hovuzlarında çirklənmiş suyun təmizlənməsi, hovuzların boşaldılması və ərazinin təmiz torpaqla bərpa edilməsi və təbiətə qaytarılması ilə yanaşı bir çox ekoloji sahələri özündə əhatə edir.
  • Müştəri:Lvov "Yaşıl qəsəbə" kommunal müəssisəsi
  • Layihə adı: Griboviçi poliqonunun bərpası (Mərhələ 1) Lvov, Ukrayna
  • Podratçı:Hayat Group MMC
  • Kod :
  • Başlama Tarixi:09.09.2020
  • Bitmə Tarixi:05.07.2022
  • Məsləhətçi:
  • Maliyyə institutu: Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı