Şirkətin siyasəti

“HAYAT GROUP”MMC-nin keyfiyyət sahəsində siyasəti

“HAYAT GROUP”MMC-nin keyfiyyət sahəsində fəaliyyəti:

 • Ağır yol-tikinti və kənd təsərrüfatı texnikalarının satışı və servisi sahəsində standartların tələblərinə cavab verən keyfiyyətli xidmətlərın təmin edilməsi;
 • Bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri sahəsində standartların tələblərinə cavab verən keyfiyyətli xidmətlərın təmin edilməsi;
 • Ağır yol-tikinti və kənd təsərrüfatı texnikalarının satışı və servisi sahəsində müştərilərin ehtiyaclarına cavab verən keyfiyyətli xidmətlərin təqdim edilməsi və xidmətlər zamanı müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsi;
 • Bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri sahəsində müştərilərin ehtiyaclarına cavab verən keyfiyyətli xidmətlərin təqdim edilməsi və xidmətlər zamanı müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsi;
 • Şirkətdə qüvvədə olan Keyfiyyəti idarəetmə sisteminin ISO 9001:2015 “Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi”, ISO 14001:2015 “Ətraf Mühitin İdarəedilməsi Sistemi”, ISO 45001:2018 “Peşə Sağlamlığı və Əməyin Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi” beynəlxalq standartlarının tələblərinə müvafiq olaraq daim təkmilləşdirilməsi;
 • Şirkətin biznes proseslərinin effektivliyinin artırılması və bunların nəticəsi kimi, onların və xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması;
 • Keyfiyyət sahəsində siyasətin daimi yararlılığın təhlil edilməsi;
 • Şirkətin fəaliyyətini əks edən maliyyə göstəriciləri sisteminin tətbiq edilməsi;
 • Şirkətin bütün işçilərinin bilik səviyyələrinin və peşə ixtisaslarının fasiləsiz artırılması;
 • Şirkətin hər bir əməkdaşının öz iş metodunun keyfiyyətinə və təkmilləşdirilməsinə məsuliyyətli yanaşması;
 • Keyfiyyət sahəsində siyasətin şirkətin məqsədləri ilə uyğunluğu;
 • Şirkətinin keyfiyyət sahəsində siyasətini bütün əməkdaşların məlumatlandırılması.

 

“HAYAT GROUP”MMC-nin keyfiyyətli idarəetmə sisteminin əhatə dairəsi istiqamətində xidmətləri üzrə öhdəliklər:

 • Xidmətlərin yaxşılaşdırılması, onların keyfiyyətinin artırılması, təkmilləşdirilməsi;
 • Xidmətlərinin tətbiq edilməsi və keyfiyyətinə nəzarət üsullarının inkişaf etdirilməsi;
 • Qanunvericilikdə baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar tələb olunan tədbirləri vaxtında həyata keçirilməsi və sənədləşdirmədə müvafiq düzəlişlərin aparılması;
 • Xidmətlərin hazırlanmasında həm də biznes proseslərinin effektivliyinin və keyfiyyətinin artırılmasına kömək edən texniki yeniliklərdən və aparıcı texnologiyalardan istifadə edilməsi;
 • İşlə bağlı zədələnmə və xəstəliklərin qarşısının alınması məqsədilə, iş şəraitində sağlamlıq və təhlükəsizliyin təmin edilməsi;
 • Təhlükələrin aradan qaldırılması, sağlamlıq və texniki təhlükəsizlik üzrə risklərin azaldılması;
 • Ətraf mühitin qorunması, o cümlədən çirklənmənin qarşısının alınması və şirkətin konteksti nöqtəyi nəzərindən digər konkret öhdəliklərin yerinə yetirilməsi;
 • Şirkətin fəaliyyət sahəsində mövcud və potensial ehtiyaclarının daim öyrənilməsi və təkmilləşdirilməsi.

 

Keyfiyyət sahəsində müştərilərimiz, partnyorlarımız və cəmiyyət qarşısında öhdəliklər:

 • Şirkətin fəaliyyət sahəsində əhalinin, müştərilərin və partnyorlarımızın maarifləndirilməsi, ehtiyaclarının ciddi analiz edilməsi və həmin ehtiyaclara görə təkliflərin təqdim edilməsi;
 • Xidmətlərimizlə əlaqədar əhalinin, müştərilərin və partnyorlarımızın suallarına operativ cavab verilməsi, onların xidmətlərimizdən istifadə edə bilmələrinin təşkil edilməsi və yaranan problemlərin vaxtında həll edilməsi;
 • Müştərilərimizə təklif etdiyimiz xidmətlərin müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olmasının təmin edilməsi.

 

 

Müraciət göndər

Azərbaycan, Bakı Ziya Bünyadov 1965 Çinarpark biznes-mərkəzi 1A